Ισχυρές Συνεργασίες

Η εταιρεία αναβαθμίζοντας τη θέση της στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο έχει συνάψει εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Εταιρείες όπως οι Afrasa, Galenika Fitofarmacija, IQV, BlackEarth, Symbiom, BASF, BARCLAY, CERTIS, ZAPI, BABOLNA-BIO, SHARDA, ELTON, μας εμπιστεύονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και ενισχύουν τη συνεργασία με την εταιρεία μας. Παράλληλα, στον τομέα της έρευνας νέων προϊόντων και καινοτόμων τεχνολογιών, η FARMA-CHEM SA συνεργάζεται με τους σημαντικότερους αρμόδιους ελληνικούς φορείς και με τα πιο έγκυρα ερευνητικά κέντρα.

Η FARMA-CHEM SA επίσης αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της AGRICHEM στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές Χώρες. Η AGRICHEM αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων λιπασμάτων και προϊόντων εξειδικευμένης θρέψης.