Όλοι μας στην FARMA-CHEM SA, είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας όλων των προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών μας. Σκοπός μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των συνεργατών μας και να καλύπτουμε τις προσδοκίες τους, προμηθεύοντας υψηλής ποιότητας, καινοτόμα, αποτελεσματικά, ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, αποδίδοντας οφέλη προς την κοινωνία.

Πολιτική Διαχείρισης:

Η FARMA-CHEM SA εφαρμόζει πιστοποιημένα Πρότυπα Λειτουργίας*:

  • ISO 9001:2015 | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

  • ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 | Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

  • OHSAS 18001:2007 | Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

*Πιστοποιημένα από την Lloyd’s – UK

OHSAS 18001:2007 | Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 9001:2015 | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας