Γραμμή

Παραγωγής

Η FARMA – CHEM S.A. έχει συσσωρευμένη εμπειρία πενήντα ετών στις τεχνικές επεξεργασίας. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, δίνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.
Όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παράγονται σε σύγχρονες και οργανωμένες μονάδες παραγωγής, οι οποίες μπορούν να παράγουν μια ευρεία γκάμα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως βρέξιμες σκόνες, γαλακτοματοποιήσιμα υγρά, αιωρήματα και κόκκους. Αυτά συνδυάζονται με όλα τα είδη και μεγέθη συσκευασίας.

Εκτός από τα δικά της προϊόντα η FARMA – CHEM S.A έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα για πελάτες με ειδικές προδιαγραφές. Η FARMA – CHEM S.A είναι επίσης ικανή να υποστηρίξει με εξειδικευμένες γνώσεις την ανάπτυξη τέτοιων συνθέσεων. Η επεξεργασία, παραγωγή και συσκευασία για τρίτους είναι εφικτή στις απαιτούμενες ποσότητες με άμεση παράδοση.

Α. Γραμμή παραγωγής και συσκευασίας Λιπασμάτων
Β. Γραμμή παραγωγής WP, D, DP, WG, DF, GR, BAITS
Γ. Γραμμή παραγωγής EC, AS, SL, AL, SC, FC, DS