Close
menu
menu
Farma Chem 2023 Certification Badge
Farma Chem 2023 Certification Badge
Back to top

FOCUS 10 EC

Cycloxydim 10 % β/ο + Βοηθητικές ουσίες 88,8 % β/β.

Γαλακτωµατοποιήσιµο Υγρό (EC).

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. To FOCUS 10 EC περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

PHI

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

  • Καλλιέργεις

  • Εχθρός / Ασθένεια

  • Δραστικές ουσίες

  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ