Οι τομείς

δραστηριοποίησης της εταιρείας μας

Η FARMA-CHEM SA δραστηριοποιείται:

  • Στην παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παρασκευή λύσεων Εξειδικευμένης Θρέψης.
  • Στην ανάπτυξη και τυποποίηση προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (Φασόν).
  • Στην υποστήριξη φακέλων βιοκτόνων προϊόντων, καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε χώρες της Νότιας Ζώνης.

Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της Φυτοπροστασίας και της Εξειδικευμένης Θρέψης και αξιοποιώντας τις νέες γραμμές παραγωγής της, αναλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων για λογαριασμό των βιομηχανικών πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.