Η Εταιρεία μας

Εταιρικό Προφίλ

Δραστηριότητες

Συνεργασίες

Εξαγωγές

Κατηγορίες Προϊόντων

Φυτοπροστασία
124 products

Φυτοπροστασία

View products
Βιολογικά Σκευάσματα
44 products

Βιολογικά Σκευάσματα

View products

Πιστοποίηση Ποιότητας

Η λειτουργία της FARMA-CHEM SA είναι πλήρως εναρμονισμένη με διεθνή Πρότυπα Λειτουργίας & Διαχείρισης.

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας
& Ασφάλειας στην Εργασία

Νέα & Άρθρα